Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2013-10-17 13:47 i Linehedsskolan Halmstad
Ett temaarbete om luft.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Utveckla din förståelse för luften och hur viktig den är.

Innehåll

Syfte (enligt Lgr 11)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i NO har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsmetod

Uppgiften är att:

* förstå luftens egenskaper
* se och prova på att synliggöra luften
* genomföra enkla undersökningar/experiment
* dokumentera undersökningarna/experimenten
* få förståelse för att luften inte mår bra av miljöfarliga utsläpp och hur vi kan motverka detta.

Bedömning

 • eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömningsmetod

 • genomförande av praktiska uppgifter
 • dokumentation av praktiska uppgifter
 • diskussioner i klassrummet

Förmågor som bedöms

 • förmågan att genomföra systematiska undersökningar i NO
 • förmågan att använda kunskaper i fysik för att, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och samhälle.
 • förmågan att berätta och exempel på egenskaper hos luft.
 • förmågan att använda sig av dokumentation i diskussioner och samtal.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Uppgifter

 • Dokumentation

 • Experiment.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: