Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 1-3 år 9 HT-18

Skapad 2013-10-20 14:54 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Planering Matematik kap 1-3 år 9 grupp HSM

PLANERING   Matematik       år 9   Kap 1-3

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

1.     Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.     Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum.


 

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

1.     Centralt innehåll:

Kap 1-3

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.


2.    
Du skall kunna:

Kap 1

 • Kunna sortera tal i olika talmängder.
 • Faktorisera tal.
 • Räkna med negativa tal och potenser.
 • Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal.
 • Använda Pythagoras sats. 

Kap 2

 • Kunna beskriva begreppet funktion och linjär funktion.
 • Kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.
 • Kunna använda formler som beskriver linjära funktioner.
 • Proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder.
 • Kunna använda räta linjens ekvation.
Kap 3
 • Kunna de olika rymdgeometriska kropparna.
 • Kunna volymenheter och omvandla mellan dem.
 • Kunna hur man beräknar volymen för kropparna.
 • Kunna beräkna area- och volymskala.

3.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer arbeta både med läromedel och med praktiskt material. Du har möjlighet att arbeta med fördjupningsmaterial inom respektive område.
C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.


 

D.  VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, läxförhör samt skriftliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Uppgifter

 • Matematik år 9 ht-18

 • Matematik år 9 ht-18

 • Matematik år 9 ht-18

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: