Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2013-10-21 13:56 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Pedagogisk planering för första delen av höstterminen åk4.
Grundskola 4 Religionskunskap

Under den första delen av höstterminen kommer vi under SO-lektionerna att arbeta med ämnet Religion!

Vi kommer att lära oss mer om asatron, samernas religion samt kristendomen. Vi kommer att använda oss av religionsboken, titta på filmer, arbetsblad, diskussioner samt ett avslutande grupparbete.

 

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Re
Kristendomen

Kopplingar till läroplanen

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re  4-6   Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Re  4-6   Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  • Re  4-6   Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  • Re  4-6   Begreppen religion och livsåskådning.
  • Re  4-6   Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  • Re  4-6   Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  • Re  4-6   Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Eleven har ännu inte visat grundläggande kunskaper
Eleven visar grundläggande kunskaper
Eleven visar goda kunskaper
Eleven visar mycket goda kunskaper
Fornskandinavisk och samisk religion
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Kristendom
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Rätt och fel
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: