Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk8 Storybird/Berättelse HT 2018

Skapad 2013-10-22 15:10 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I den här planeringen ska vi arbeta med att förstå en berättelse, skriva och prata om berättelsen och slutligen skriva en egen berättelse på spanska med hjälp av ord och meningar vi lärt oss. Min tanke är att man gör detta på webbsidan "storybird" men vill man absolut inte detta kan man skriva en "vanlig" berättelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasSyfte:

 • Du ska utveckla din förmåga att skriva och prata på spanska. 
 • Du ska utveckla din förmåga att läsa 
 • Du ska utveckla din förmåga att använda strategier för att förstå det du läser

Bedömning - vad och hur


Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt berätta om en berättelse endast med hjälp av stödord - tänk på tydlighet (t.ex. verbböjning) och röd tråd (bindeord, småord, variera längre och kortare meningar)
 • skriva en berättelse i PRESENS, använda dig av FUTURUM och "ATT MÅSTE" (tener que), BESKRIVA en/flera figurer, använda NYA ORD OCH FRASER i en egen text - tänk på tydlighet (t.ex. verbböjning) och röd tråd. Se till att ha en start, mitt och slut.
 • bearbeta och förbättra din skriftliga berättelse


Hur

 • Jag ser hur du arbetar på lektionerna
 • Jag läser din återberättande text
 • Jag tittar och lyssnar på när du återberättar berättelsen
 • Jag läser ditt utkast och din slutgiltiga berättelse

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser en berättelse tillsammans som vi försöker förstå. Vilka strategier kan man använda sig av? I lärloggen: Skriv ner en kort återberättelsesvenska + -Vad kan du ta hjälp av för att förstå texten? - skriv ner vilka strategier du använder dig av. Uppgiften ligger på unikum: Spanska - återberättelse på svenska + strategier
 • Du väljer ut de 12 viktigaste orden ur texten för att kunna återberätta texten på spanska i presens (nutid
 • Återberätta texten skriftligt (på spanska) med hjälp av stödorden - Lämna in uppgiften på uppgifter på unikum: Spanska återberättelse av ”Los tres deseos”

Ayuda =Hjälp:

El cuento se trata de… =Berättelsen handlar om…
Dice (que) =Han/Hon säger (att)
Después, luego, al final = Sedan, sedan, till sist

 • Ge och få kamratrespons på din återberättelse: tydligt (verbböjning, rätt ordval)? tillräckligt innehåll? rödtråd? skriv respons i kommentar till lärloggsinlägget
 • Förbättra eventuellt din återberättelse och lägg den nya versionen under den "gamla" så att man ser dina framsteg
 • Få respons av läraren
 • Öva sedan på att muntlig återberätta berättelsen endast med hjälp av dina stödord och hjälpen ovan.
 • Filma dig själv hemma när du återberättar berättelsen (endast med stödord) och lägg upp detta på stream.
 • Skriv ner i lärloggen i samma inlägg: Vilka ord och/eller fraser har du lärt dig som du använt dig av i din återberättelse?
 • Vi går igenom användbara verb att använda i berättelser.

 

 • Med hjälp av ord och fraser du lärt dig skriv nu en egen berättelse på Storybird eller på annat sätt.

Erase una vez... = Det var en gång... (tänk på att du sedan ändå ska skriva i presens T.ex. Det var en gång en kanin som heter Lisa. Hon är brun och vit...)

Colorín colorado este cuento se ha acabado = Snipp snapp snut så var sagan slut

 • Berättelsen ska skrivas i presens, men det ska även finnas med minst två gånger där futurum och ”måste” (tener que) används i berättelsen. Du ska även ha med en beskrivning av en figur.

 

 • Du ska visa att du kan: skriva en berättelse i PRESENS (minst 6 sidor), använda dig av FUTURUM och "ATT MÅSTE" (tener que), BESKRIVA en/flera figurer, använda NYA ORD OCH FRASER i en egen text - tänk på tydlighet (t.ex. verbböjning) och röd tråd. Se till att ha en start, mitt och slut.

 

 • Gå in på www.storybird.se. Välj först vilken "artwork" (konst) du vill använda, Välj sedan om du ska skriva en longform book (flera kapitel) eller en picture book (flera sidor). Välj "Picture book"
 • Välj bilder (minst 6st) och skriv sedan ner korta ord eller fraser om handling och slut
 • Eller: gör en tankekarta med sex st olika rutor, i varje ruta skriver du något kort om vad som händer från början till slut. Sedan skriver du en berättelse utan bilder (får du tid gör du egna bilder på slutet)
 • Skriv din berättelse Du ska minst ha 6st bilder med minst en lång eller två kortare meningar till varje bild.
 • Ta hjälp av textboken under tiden. Även här kan du använda hjälpfraserna ni fick till återberättelsen. Använd INTE googletranslate!! Om du behöver leta upp ett ord använd din textbok, www.ne.se, www.lexin.nada.kth.se, www.tyda.se, en ”riktig” ordbok eller https://sv.glosbe.com/sv/es

När du ska sluta skriva - för att allt ska sparas klicka på: SAVE och EXIT

 • Namnge din berättelse + skriv ”utkast” t.ex. ”El elefante alegre - utkast” Visa din berättelse för två kamrater som ger respons på hur tydligt det är (t.ex. verbböjning, stavning, ordföljd) om det finns en ”röd tråd” och hur mycket du har skrivit (kan du berätta mer för att förtydliga eller för att det ska bli mer varierat och intressant?)
 • Kopiera din berättelse och i kopian förbättrar du berättelsen med hjälp av responsen, namnge berättelsen till det den ska heta
 • Redovisa

Uppgifter

 • Spanska - återberättelse på svenska + strategier

 • Spanska - återberättelse på spanska "Los tres deseos"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: