Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt skapande - Reklam av parafras

Skapad 2013-10-22 21:03 i Öjersjö Brunn Partille
Utifrån en klassisk konstbild skapar vi en modern konstbild genom att bildbehandla bilden i Gimp.
Grundskola 7 – 9 Bild
...

Innehåll

Vad vi ska göra

Du kommer att göra om en klassisk konstbild så att den blir en reklambild.

Bilden ska innehålla:

 • bildredigeringar t.ex. måleri ovanpå bilden, inklippta detaljer, borttagna/övermålade detaljer, färgjusteringar, filter.
 • namn på produkten och eventuellt slogan.

Du visar de förändringar du gör i bilden genom att kontinuerligt under arbetet berätta om vad du gör/har gjort med bilden.

Mål med arbetet

- Du lär dig ett nytt verktyg för att skapa och förändra bilder.
- Du lär dig mer om hur reklam är uppbyggd.
- Du lär dig söka och kontrollera upphovsrätt på bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  E 9
  Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Kunskapskrav som bedöms

- Hur du lyckas med att skapa en reklam, alltså få till ett säljande budskap i din bild. För detta ska du använda bild och text (och gärna en slogan). 

- Hur du använder tekniken och vågar pröva dig fram för att lära mer. 

- Hur du tänker igenom olika val i arbetet och kan berätta om vad du önskar nå för effekt. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Centralt innehåll (i kursplanen för Bild) som vi arbetar med

I detta arbete utgår vi från några delar i kursplanen för Bild som du innan slutet av åk 9 ska arbeta med minst en gång. De delar av kursplanen som vi arbetar med är: 
- Att kombinera text och bild. 
- Att använda andra bilder i sitt arbete
- Att förändra bilder digitalt. 
- Vad det finns för lagar kring bilder och hur man vet vad som gäller. 
- Hur reklam gör för att påverka oss. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Bedömning

Hur du löser problem och själv är drivande i processen är jätteviktigt för bedömningen här. 

Hur ditt färdiga resultat ser ut är också viktigt för bedömningen här. Du ska visa att du kan hantera tekniken, efter arbetets avslut. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: