Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Droger

Skapad 2013-10-23 10:02 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

Mål

 • Känna till risker med sniffning.
 • Veta hur alkohol tillverkas och vad den används till.
 • Veta hur alkohol påverkar människan.
 • Känna till olika droger som tillhör gruppen
  • Cannabis
  • Opiater
  • Centralstimulerande medel
  • Partydroger
  • Läkemedel
 • Veta hur narkotika påverkar människan
 • Veta hur rökning och snus påverkar människan

 

 

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

- Genomgångar
- Instuderingsuppgifter / filmer i Gleerups Bi 7-9 kap 8 droger.
- Grupparbete med muntlig redovisning.
- Skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Kopia av Bedömningsmatris för presentationsteknik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
ögonkontakt
Läser innantill utan att se publiken.
Kommer ihåg att se på pu-bliken ibland.
Har stödord och mycket ögonkontakt.
Läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
röst
Det är svårt för publiken att höra vad som sägs.
Inser att du inte hörs – och gör något åt det!
Talar högt och tydligt.
Utnyttjar röstens dynamik och har rätt andningsteknik.
tempo & ton
Pratar fort/sakta och/eller entonigt.
Läser av publiken och rättar till tempo och tonfall en bit in i presentationen.
Talar i lagom takt med rät-ta betoningar – och pauser!
Varierar tempo och ton för att fängsla publiken.
ordval
"ekar" formuleringar ur en text du inte själv förstår
Använder ord du vet att pu-bliken förstår
Förklarar svåra ord och undviker onödiga mellan-ord (typ, ba, liksom).
Varierar ordvalet och finner hela tiden det exakta ordet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: