Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det djuriska i männikan

Skapad 2013-10-23 10:06 i Högastensskolan Helsingborg
Elever ska skapa en personlig ögonmask med valfritt material. Syftet med ögonmask uppgift är utveckla förmåga att arbeta efter sin egen idén. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Elever framställer olika slags ögonmask som dem har själv designat. Eleverna måste arbeta med olika slöjdmaterial och olika slöjdtekniker i sin maskskapande. Arbeten börja med att eleverna skissa fram sina idéer samt planera sin arbetsgång.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Sl  7-9   Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
E
C
A
Ideér
Du har egen grundidé men behöver hjälp att formulera dig
Du har egna idéer som är genomför- bara
Du använder dig av din fantasi, hittar nya idéer och utmaningar
Planering
Du gör enkla planeringar, visar något intresse för färg och form
Du gör noggranna planeringar, tänker på färg, form, funktion och material
Du gör en väl fungerande planering, arbetar mycket medvetet med färg, form, funktion, material och tid
Genomförande- Arbetsmetoder
Du tar vara på tidigare kunskaper och följer enkla instruktioner
Du är självständig och har egna idéer på hur du ska gå tillväga
. Du söker själv lämplig arbetsmetod
Genomförande-Problemlösning
Du hittar egna lösningar med stöd av läraren
Du väljer lösning utifrån dina tidigare kunskaper
Du söker på egen hand reda på information om hur du kan gå tillväga
Genomförande-Initiativförmåga
Du försöker att ta egna initiativ
Du tar egna initiativ
Du tar ansvar, visar uthållighet och hittar lösningar till ditt arbete
Utvärdering och Redovisning
Du kan beskriva din arbetsgång
Du kan beskriva vad som är bra och dåligt i ditt arbete på ett begripligt sätt
. Du kan på ett tydligt sätt beskriva vad som gått bra eller dåligt utifrån tidigare erfarenheter
Hur påverkar dina val i slöjden miljö, kretslopp och resursförbruk- ning
Du tränar på att vara varsam med material, förbrukning och med verktyg och maskiner
Du tar hänsyn och är varsam med material och är aktsam med verktyg och maskiner
Du tar aktivt hänsyn till miljö och ekonomi när du väljer material och använder verktyg och maskiner
Kulturarv Slöjdtradition Historiskt /Globalt
Du kan se samband mellan ditt eget skapande och slöjd- traditioner samt form och funktion
Du kan beskriva på ett förståeligt sätt, sambandet mellan skapande och slöjd- traditioner samt form och funktion
Du kan beskriva på ett förståeligt sätt, sambandet mellan skapande och slöjd- traditioner samt form och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: