Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens historia och huvudriktningar

Skapad 2013-10-25 10:32 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
...

Innehåll

Arbetssätt och redovisning

Vi hämtar information från SOS Religion, SO-rummet, filmer, artiklar och presentationer på nätet. Vi arbetar med grundläggande begrepp och uppgifter som belyser likheter och skillnader inom och mellan de kristna religionerna och kontroversiella frågor som speglar hur religion och samhälle påverkar varandra. Vi arbetar också med en tidslinje som sammanfattar kristendomens historia.

 

Bedömning

Bedömning: Se matris.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Reflektion-utvärdering

 • Vilka åsikter och handlingar i de kristna religionerna kan uppfattas som kontroversiella (kan skapa debatt, är omdiskuterade)?
 • Vilket är viktigast: Att en religion bevarar traditioner för att skapa trygghet och gemenskap eller att en religion anpassar sig till förändringar i samhället?

Matriser

Re
Kristna kyrkor

Grundläggande nivå
Delvis utvecklad nivå
Utvecklad nivå
Delvis välutvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Kristendomen
Du har baskunskaper om kristendomen. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om kristendomen. Du förklarar, på ett utvecklat sätt, viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen. Du förklarar, på ett välutvecklat sätt, viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Du kan diskutera, på ett enkelt sätt, om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera, på ett utvecklat sätt, om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera, på ett välutvecklat sätt, om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: