Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök åk 4

Skapad 2013-10-25 21:13 i Tallbacksskolan Tierp
Arbetsområde knutet till NTA-materialet "Kemiförsök".
Grundskola 4 Kemi

"Mysteriet med det vita pulvret" Vad är en kemist? Hur experimenterar en kemist för att få fram säkra resultat? Vad är egentligen de vita pulvren som vi undersöker? Välkommen till en spännande och klurig laborationskurs!

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Jag ska arbeta med temat "Kemiförsök" och genomföra olika uppdrag.
Jag ska läsa texter som knyter an till ämnet.

Hur ska jag arbeta?

 • Jag undersöker tillsammans med en klasskamrat fem olika, vita pulver och följer då en tydlig arbetsgång.
 • Jag dokumenterar resultaten i NO-skrivboken.
 • Jag tränar på att dra slutsatser utifrån de resultat vi kommit fram till.

Vad ska jag kunna?

Jag ska:

 • genomföra och dokumentera undersökningar.
 • resonera kring likheter och skillnader i olika undersökningar.
 • använda laborationsutrustning på ett säkert sätt.
 • beskriva på ett enkelt sätt vad ämnen är av uppbyggda av.
 • använda begreppen atom, molekyl, grundämne och kemisk förening.
 • berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och hur den påverkat världen vi lever i idag.
 • känna till användandet och märkningen av några vanliga kemikalier vi har i hemmet samt deras påverkan på miljön.Detta visar jag genom att:

 • genomföra de olika uppdragen.
 • följa säkerhetsreglerna.
 • dokumentera med text och bild i min NO-skrivbok.
 • muntligt/skriftligt beskriva vad ämnen är uppbyggda av och då använda så många begrepp jag kan.
 • muntligt/skriftligt berätta om en naturvetenskaplig upptäckt.
 • muntligt/skriftligt berätta om märkningen/varningsymboler på  några vanliga kemikalier.
 • Avsluta temat med ett praktiskt prov. På egen hand, ta reda på vilka de två okända pulvren är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: