Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2013-10-28 08:54 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla din kommunikativa förmåga genom att arbeta med att läsa, skriva, lyssna, samtala och diskutera.

Bedömning - vad och hur

Utveckla din kommunikativa förmåga genom att:

 • läsa/läsförståelse: läsa böcker och reflektera över läsningen samt svara på frågor på innehåll
 • skriva: skriva lärlogg, skriva olika typer av texter
 • tala: delta i  klassråd, berätta för klassen, redovisa, argumentera och diskutera
 • lyssna och samtala: redovisningar, klassråd
 • språklära: vi har genomgångar och arbetar med: skiljetecken, språkets struktur och stavningsregler

Hur:

 • vi tittar på vad du skrivit och ser hur ditt skrivande utvecklats
 • att du deltar i diskussioner i klassen och lyssnar på vad andra har att säga
 • att du redovisar så att alla hör
 • att du använder dig av det vi gått igenom i språklära i dina texter

 

Undervisning och arbetsformer

Arbete med läsning på olika sätt (bokcirkel, läsa själv, högläsning osv.)

Arbete med "En läsande klass", "Språkskrinet" och annat material.

Enskilt arbete, pararbete och grupparbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: