Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Starka och stabila konstruktioner

Skapad 2013-10-28 14:13 i Fjällbacka Skola Tanum
Starka och stabila konstruktioner
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur har man byggt? Vad är det som gör en byggnad stabil?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Identifiera några starka och stabila byggnader i samhället
 • utarbeta skisser till en stark och stabil konstruktion
 • bygga en modell som visar konstruktionen
 • använda begrepp (relevanta tekniska ord) 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Skiss/ritning - hur väl du dokumenterar och synliggör arbetet.

Konstruktion/modell - hur du följt din skiss och hur du byggt.

Teknisk rapport - hur du visar arbetets gång, problem på vägen, vad kunde gjorts bättre

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Genomgång av begrepp/tekniska ord.

Hur man kan göra skisser, göra skisser till egen lösning.

Bygga modell.

Genomgång av hur man kan skriva teknisk rapport (beskrivning av arbetet, problem, ändringar på vägen) skriva teknisk rapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - Konstruktioner

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Ny aspekt
Eleven kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart.
Ny aspekt
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Ny aspekt
Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: