👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Skapad 2013-10-28 14:21 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Under det här temat kommer du att få lära dig mer om hur vardagen kan se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern, järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Kilometertjocka isberg som rör sig över landskapen och formar bergen. stenyxor, fiskeredskap och asagudar. Vår historia är fylld med spännande händelser! Spänn fast dig. Nu åker vi. Du hänger väl med?

Innehåll

Syfte

Att utveckla förståelse för vår historia som kallas för forntiden - människans utveckling, den senaste istiden,  stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Centralt innehåll

Mål

Du ska kunna:

- ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
- beskriva hur olika redskap och verktyg har utvecklats.
-  beskriva forntida spår i naturen.
-  göra en enkel jämförelse mellan tidsperioderna.
- beskriva forntiden med egna ord och bilder i ett samarbete med dina skolkamrater.
- du kommer att få arbeta i par

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden med egna ord och bilder.
- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid.
- läsa och förstå texter som handlar om forntiden.
- använda tidslinjen och olika tidsbegrepp.
- arbeta självständigt och i par.

Arbetssätt

Du kommer att:

- se filmer
- arbeta och samarbeta i en grupp
- läsa faktatexter och skriva texter utifrån en tankekarta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3