Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk3

Skapad 2013-10-29 10:46 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi sjunger varje vecka på svenska och engelska, unisont och i kanon.
Grundskola 3 Musik
Vi sjunger sånger på svenska och engelska. Vi har lite notkunskap och känner takt, puls och pauser.

Innehåll

Syfte för ämnet

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda sin röst. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. (LGR11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har sångstund varje vecka. Vi gör rörelser och klappar till sångerna. Vi sjunger sånger på engelska. Vi sjunger kanon. Vi sjunger sånger som är kopplade till det som arbetar med för tillfället. Till jul och sommaren övar vi in sånger som vi sjunger för föräldrar och syskon. Vi leker Så ska det låta. Vi lyssnar på musik i olika sammanhang. Vi jobbar med takt och lite notkunskap. Vi kommer att ha hand om sommaravslutningen i amfiteatern.

Kunskapskrav vi jobbar mot för Åk 6

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande. Eleven ska vara aktiv och försöka sjunga med och lära sig sångerna och rörelserna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: