Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott v.2-7

Skapad 2013-10-29 11:59 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Den här terminen kommer vi bland annat att ha lagidrotter, konditionsövningar och styrkeövningar.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du ska utveckla en allsidig rörelseförmåga, genom att få prova olika aktiviteter.
* Få ett intresse för att vara fysiskt aktiv.
* Hur du kan påverka ditt fysiska och psykiska välbefinnande genom aktivt deltagande.
* Hur du för din egen hälsa kan planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.
* Att du kan samarbeta med andra i olika aktiviteter, samt visa respekt för andra.
* Förebyggandet av skador vid fysisk aktivitet.

Bedömning - vad och hur

* Hur väl du utför dina rörelser anpassade dig till olika aktiviteter.
* Kontinuerligt aktivt deltagande under lektionerna.
* Hur du diskuterar om din egen hälsa kopplat till träning, kost, doping och ohälsosamma medel.
* Hur du i aktiviteter och i diskussioner samarbetar med andra.
* Hur du kan förebygga skador under fysisk aktivitet, genom tillämpning av ergonomi i olika övningar.

Undervisning och arbetsformer

* Vi kommer under två veckor att jobba med en rytmikuppift. 
* Under två veckor kommer ni föra hälsodagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: