Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2013-10-29 13:54 i Svågadalens skola Hudiksvall
En Lpp som behnadlar arbetsområdet rymden.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under kursen. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Har du funderat på hur länge var Christer Fuglesang i rymden? Hur klarade han sig? Hur ser jorden ut därifrån? Vad beror våra årstider på? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar till alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden och dess närmaste grannar och om rymden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Konkretiserade mål

 • Kunna redogöra för himlakroppars rörelse.
 • Kunna förklara dygn, månad och år och koppla dessa till solen, jorden och månen.
 • Kunna förklara varför Sverige har olika årstider.
 •  

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet Rymden och träna på förmågorna

Söka och granska information

Tolka och dra slutsatser

Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att

 • läraren föreläser med hjälp av powerpointpresentationer.
 • vi arbetar i grupper och diskuterar olika fenomen i rymden.
 • vi läser och skriver texter av olika slag.
 • vi ritar modeller som förklarar planeternas rörelser i rymden. 
 • vi tittar på hemsidor och filmer ifrån rymdstationen ISS, samt arbetar med uppgifter omkring dessa.

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper eleverna visar på lektionstid och i inlämningsuppgifter.

Bedömningarna kopplas sedan till kunskapskraven i matrisen för fysik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: