Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori Ugglum

Skapad 2013-10-29 14:24 i Ugglums skola Partille
Att lära sig musikens talade och skriftliga språk för att kunna musicera efter instruktion.
Grundskola 5 – 6
...

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska kunna förstå skriftlig och talad instruktion som du får i kommande musikundervisning, för att praktiskt kunna spela och sjunga enskilt och i grupp. Du ska också få redskap till att skriva ner och beskriva egna musikaliska idéer och/eller egna låtar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig tonernas namn samt var man hittar dom på ett klaviatur (pianots tangenter), betydelse av olika ord som används i och om musik, samt hur man bygger ackord och dur och moll. 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Arbetssätt

Du kommer att få spela på piano och gitarr ensam och i grupp. I klassgenomgångar kommer vi att gå igenom hur man kan läsa och skriva musik samt hur man bygger dur-och mollackord. Du kommer också att få träna genom at fylla i övningspapper, där du namnger eller placerar ut toner. Ett kompendium kommer att delas ut som man kan träna på inför provet.  

Bedömning

Vi kommer att ha ett prov, där du ska kunna namnge tonernas namn, svara på vad olika musikord betyder samt kunna räkna ut och skriva ner vilka toner man ska använda för att spela dur- och mollackord. 

Matriser

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: