Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Mi horario sp år 6

Skapad 2013-10-29 17:20 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
LPP med syfte att lära eleverna prata och skriva om tidpunkter och vad man gör vid de olika tidpunkterna.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Medan vi arbetar med det här området ska ni lära er hur man pratar och skriver om olika tidpunkter; veckodagar, datum och klockslag, och hur man berättar om sådant man brukar göra i sin skolvardag.

Innehåll

Mål

Du ska kunna prata och skriva om:
- veckodagar
- datum
- klockslag
- regelbundna verb i nutid (presens)
- skolämnen
- skolord

Arbetets innehåll

Arbetet under den här tiden kommer att handla om er omedelbara verklighet, om skolvardagen och hur man berättar om den på olika sätt. Vi kommer också titta på hur skolsituationen ser ut i spansktalande länder, bland annat med hjälp av filmer, och diskutera och jämföra vad som är likt och vad som skiljer sig åt. 

Arbetssätt och redovisningsform

Den ungefärliga beräknade arbetstiden för området är andra halvan av terminen.Vi kommer att lära oss hur man säger datum, klockslag och veckodagar och berätta om typiska händelser under de här tiderna. När arbetet är klart ska ni med hjälp av ett fingerat schema visa vad ni gör vid olika tider i veckan.

Visa din kunskap - Bedömning

Ert arbete kommer att bedömas när ni fyller i almanackan och får ert telefonssamtal. 

Reflektion

Hur tycker du det går att lära sig spanskans olika delar?
Är det någon skillnad i att lära sig ord, och att lära sig strukturer som exempelvis verbböjning?
Vad är lättast? Kan du använda dig av det för att underlätta inlärningen av övriga moment?
Hur kan din lärare hjälpa dig vidare?

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Fg bedömningsmatris Spanska Mi horario

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter.
Du kan muntligt berätta något om dig själv och andra.
Du kan härma målspråket och har ett bra uttal. Du kan ställa frågor och beskriva kända ämnesområden.
Du har ett mycket bra uttal. Det är lätt att förstå dig. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Lyssna/Förstå
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser på målspråket.
Du uppfattar och förstår enkla fraser och instruktioner och enkla hörövningar i lugnt tempo.
Du kan även uppfatta lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du förstår innehållet i sin helhet när språket talas tydligt. Du kan sammafatta väsentliga detajler i det du hört.
Läsa/Förstå
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte läsa och förstå enkla istruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller återberättar delar av texter.
Du kan förstå innehållet i enkla texter i både helhet och detaljer och kan återberätta en text med egna ord.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men du kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan skriva enkla meningar och berätta eller beskriva något.
Du kan skriva enkla brev, dagbok, och beskrivningar.
Du kan skriva lite längre och mer detaljerade texter och visar att du behärskar språkreglerna.
Kunskap om Målspråksländerna
Du känner ännu inte till något om målspråkslandet.
Du kan lite om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan redogöra för något om landets kultur och traditoner.
Du kan redogöra för landets kultur och traditioner och jämföra med ditt hemland.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: