Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkustema på Kopperskolan

Skapad 2013-10-30 10:24 i Myggenäs skola Tjörn
Idrott och Hälsa gymnastik, redskap åk 3
Grundskola 3
Under några veckor kommer vi att arbeta med redskapsidrott som är kopplad med rörelse till musik. Eleverna ska själva framställa ett färdigt uppvisningsnummer.

Innehåll

syfte

Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörelse, mental förmåga, motivation samt förebygga risker i samband med fysisk aktivitet

Förmågor

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Förbygga risker vid fysisk aktivitet
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter
utifrån olika synsätt 

Undervisning

Du ska få testa på en rad olika redskap innan du sedan bestämmer dig för några särskilda moment/redskap som du övar in ett sammansatt rörelseram med

Bedömning

Jag kommer att bedöma sig i hur väl du:
- anpassar dina rörelser till olika redskap samt till musik
- tänker och agerar kring säkerhet 
- hur du samtalar/analyserar kring ditt arbete från grund till färdigt nummer

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: