👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Han hette Skellig

Skapad 2013-10-30 10:58 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Läsning av skönlitterär bok.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Michael trodde att allt skulle bli så bra när de flyttade till det nya huset. Men så blev hans nyfödda lillasyster sjuk och allt blev en enda röra.

En dag tittar han in i det fallfärdiga garaget som finns på tomten och där hör han konstiga ljud. Vad är det som ligger där i mörkret? Tillsammans med grannflickan Mina tar han reda på vad/vem som gömmer sig i garaget. Vem är egentligen Skellig?

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Genom undervisningen ska du få möta olika slags texter och ges förutsättning att utveckla ditt språk, identitet och förståelse för omvärlden.

Det här kommer du att få undervisning om

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter och dess budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor,
 • Skönlitterära betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk,

Det här ska du lära dig

 • Du kan läsa en bok med flyt.
 • Du gör sammanfattningar av innehållet i tidsordning och kommenterar innehållet.
 • Du förstår och diskuterar bokens budskap med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver vad du tycker och tänker när du läser.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:
få undervisning om olika lässtrategier, denna gång om de fyra figurerna "Nicke Nyfiken", "Detektiven", "Spågumman" och "Cowboyen" som hjälper dig att förstå en text och utveckla din läsförståelse,
läsa "Han hette Skellig" av David Almond,
få frågor till texten.
få samtala om frågor kring boken,
se filmen och göra jämförelser bok/film.

Det här kommer jag att bedöma.

Din förmåga att läsa en skönlitterär bok, där du resonerar kring budskap och beskriver din upplevelse av läsningen. Detta gör du genom att delta i klassdiskussioner och arbeta med frågeställningar utifrån texten. Du samlar dina skriftliga uppgifter i "Läsloggen".

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa åk 4-6

Bedömningsmatris "Läsning"
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Visa läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du för enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Förstå budskap
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om . Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett väl utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver på ett väl utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.