👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa År 6

Skapad 2013-10-30 11:25 i Njutångers skola Hudiksvall
I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl inomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen, säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även prata om aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan. Tex varför ska vi röra på oss?
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl inomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen, säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även prata om aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan. T.ex. varför ska vi röra på oss?

Hur skall vi lära oss detta?

 • Delta på lektionerna

 • Instruktioner och genomgångar

 • Övningar/fysisk aktivitet (lekar, spel, etc.)

 • Samtal

 • Feedback

Hur får jag visa vad jag kan?

 • Aktivt deltagande på lektionerna, genomföra de olika metoderna för rörelse, friluftsliv och utevistelse
 • Reflektioner (diskutera, prata om aktiviteten/upplevelsen)
 • Uppgift/samtal omkring effekter av träning, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Vad som kommer bedömas

Rörelse

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
.
Nivå 1
Deltagande i sammansatta rörelser i grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
Du har kunskap att utföra alla sammansatta rörelser med mycket god kontroll.
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser med god kontroll.
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser med kontroll.
Du behöver delta mer aktivt för att kunna utveckla din förmåga att utföra alla sammansatta rörelser.
Deltagande i olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
Du deltar aktivt och anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till olika aktiviteter.
Du deltar aktivt och anpassar dina rörelser relativt väl till olika aktiviteter.
Du deltar aktivt och anpassar dina rörelser till viss del till olika aktiviteter.
Du behöver delta mer aktivt för att kunna utveckla dina fysiska förmågor.

Hälsa och livsstil

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
.
Nivå 1
Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Du har mycket god kunskap om kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Du har god kunskap om kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Du har viss kunskap om kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Du har ännu inte visat kunskap om kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
Du har mycket god kunskap om ord och begrepp och deltar mycket aktivt i samtal.
Du har god kunskap om ord och begrepp och deltar aktivt i samtal.
Du har viss kunskap om ord och begrepp och deltar till viss del i samtal.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om ord och begrepp och du behöver delta mer aktivt i samtal.
Förebyggande av skador, t ex genom uppvärmning.
Du har mycket god kunskap om och fårmåga att förebygga skador och har visat detta i praktiken.
Du har god kunskap om och förmåga att förebygga skador och har visat detta i praktiken.
Du har viss kunskap om och fårmåga att förebygga skador och har visat detta i praktiken.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om eller förmågan att förebygga skador.
Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
Du har mycket god kunskap om kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
Du har god kunskap om kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
Du har viss kunskap om kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
.
Nivå 1
Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
Du kan med god säkerhet orientera i närliggande miljöer och med hjälp av kartor och du har kunskap om kartors uppbyggnad och symboler.
Du kan med relativt god säkerhet orientera i närliggande miljöer och med hjälp av kartor och du har kunskap om kartors uppbyggnad och symboler.
Du kan med viss säkerhet orientera i närliggande miljöer och med hjälp av kartor och du har kunskap om kartors uppbyggnad och symboler.
Du har ännu inte visat förmågan att kunna orientera i närliggande miljöer.
Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Du deltar mycket aktivt i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Du deltar aktivt i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Du deltar i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Du behöver delta mer aktivt i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Du har mycket god kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken.
Du har god kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken.
Du har viss kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om allemansrätten.
Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.
Du har mycket god kunskap om säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.
Du har god kunskap om säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.
Du har viss kunskap om säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.

Ny rubrik

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
.
Nivå 1