👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljöns djur och växter, kretslopp, samband, fotosyntes och allemansrätt

Skapad 2013-10-30 13:14 i Tångaskolan Falkenberg
Undersökande tema ute i vår närmiljö.
Grundskola 4 Svenska Bild Biologi
Med hjälp av utomhuspedagogiken ska eleverna skapa nyfikenhet och intresse för att utforska sin omgivning samt utveckla sina kunskaper om biologiska sammanhang.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer under höstterminen att arbeta med natur, växter och djur i vår närmiljö och i Sverige. I arbetet kommer eleverna att ges möjlighet till utforskande arbetssätt, enskilt arbete och grupparbete.


Mål

Genom att arbeta med detta tema kommer vi att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt få möjlighet att ta initiativ och ansvar för sitt arbete enskilt och tillsammans med andra. (Skolans uppdrag).

Eleverna ska:

 • använda sina kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet 
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi 
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Under detta tema kommer du utveckla din förmåga att:

 • kunna namn på de vanligaste växterna som finns i vår närmiljö samt växternas delar
 • ha kännedom om de vanligaste nedbrytarna som finns i vår närmiljö samt deras betydelse för naturen
 • kunna namn och utseende på de vanligaste träden i vår närmiljö
 • kunna berätta om några samband i naturen med näringskedjor och näringsvävar
 • visa förståelse för hur några kretslopp i naturen fungerar och du kan förklara det med egna ord t ex kunna beskriva kretslopp med nedbrytning av växter och djur
 • kunna beskriva fotosyntesen och sambandet mellan gröna växter och levande djur
 • kunna vad allemansrätten innebär och veta hur man ska uppträda i naturen
 • kunna känna igen några vanliga fågelarter i Sverige samt kunna beskriva dem.

Undervisning och arbetsformer


I undervisningen använder vi grundbok Upptäck Biologi i Sverige. Till grundboken använder jag ett eget material som innehåller undersökningar samt uppgifter att rita. Vi går igenom materialet tillsammans i klassen, därtill kommer också att titta på filmer och ha lektioner utomhus.

Vi startar arbetsområdet genom att läsa och skriva olika faktatexter om samband i naturen mellan växter, djur och  människans beroende av naturen. Vi kommer att arbeta med kretslopp, näringskedjor, näringsväv, nedbrytning, fotosyntesen, djur och växters liv.

Vi kommer också jobba med träd och fåglar. Vi ska försöka lära oss namnen på de vanligaste träden, växterna, småkrypen och fåglarna i Sverige. Eleverna kommer att få göra fältstudier där vi övar på att beskriva och identifierar växter, fåglar och träd. Slutligen kommer vi att gå igenom allemansrätten. Naturen som resurs för rekreation och upplevelser. Vilket ansvar har vi när vi nyttjar den?

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dina grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och hur du använde biologins begrepp samt hur du dokumenterar dina experiment i text och bild. Jag bedömer hur du kan beskriva sambandet mellan människan och naturen och hur du kan berätta om växternas och djurens anpassning till olika livsmiljöer.

Du ska få:

 • redogöra muntligt och skriftligt för hur naturen hänger ihop i olika näringskedjor och kretslopp
 • redogöra för fotosyntesen genom att få förklara denna, utifrån en egen ritad bild.
 • visa din kunskap om allemansrätten genom skriftliga och muntliga redogörelser samt genom att visa att du vet hur man ska uppträda i naturen när vi gör utomhusstudier i skogen.

Hur ska det bedömas?

Förmågorna som vi kommer att bedöma är:

 • hur du framställer dina muntliga redovisningar enskilt och i grupp
 • hur du skriver faktatexter
 • hur aktiv du är när vi har utelektioner och udersöker naturen
 • hur du kan använda dig av olika bergepp inom biologin som omfattar växter och djur

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Sv Bi Bl
Närmiljöns djur och växter, kretslopp, samband, fotosyntes och allemansrätt

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
 • Bi
Deltar i samtalet. Behöver stöd med att söka information. Använder en källa. Brister i resonemanget.
Kan till viss del föra samtalet framåt. Söker information, använder olika källor och för enkla resonemang.
Kan föra samtalet framåt. Söker information, använder olika källor och för utvecklande resonemang.
Kan föra samtalet framåt med fördjupning. Söker information, använder olika källor och för väl utvecklande resonemang.
Undersöka
 • Bi
Kan följa en instruktion och göra en enkel dokumentation med stöd.
Kan genomföra enkla undersökningar, använda utrustning på ett säkert sätt och göra enkel dokumentation. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar.
Kan genomföra enkla undersökningar, använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Göra utvecklad dokumentation. Kan formulera enkla frågeställningar.
Kan genomföra enkla undersökningar, använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Göra väl utvecklad dokumentation. Kan formulera enkla frågeställningar som går att arbeta systematiskt ifrån.
Kunskaper
 • Bi
Är på väg mot grundläggande kunskaper.
Har grundläggande kunskaper, kan beskriva, ge exempel och föra enkla resonemang.
Har goda kunskaper, kan förklara, visa på några enkla samband och föra utvecklande resonemang.
Har mycket goda kunskaper, kan förklara, visa på enkla samband och föra väl utvecklande resonemang.