Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2013-10-30 15:26 i Heby skola F-6 Heby
I detta arbete ska du få lära dig om vad som händer i naturen på hösten. Vi tar reda på vad som händer med djur och växter i närmiljön och hur de förbereder sig inför vintern.
Grundskola 1 Bild Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

 

3. Konkretiserade mål:

 

 

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder kring arbetsområdet som visar vad du lärt dig.
 • Berätta om dina bilder
 • Skriva ord  och kortare meningar som rör arbetsområdet
 • Samtala och diskutera i grupp
 •  
 • Beskriva vad som händer i naturen på hösten
 •  
 • Utföra observationner i naturen

 

 

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer under ämnesområdet hösten att göra fältstudier i naturen. Du kommer att återkommande studera en naturruta i skogen tillsammans med en grupp och undersöka vad som händer på platsen under några veckor framåt.

Vi kommer bla. att prata om löv, svampar, äpplen,lingon, blåbär, rönnbär och flyttfåglar.Till detta kommer olika typer av övningar att göras. Tex kommer vi att se filmer och diskutera dessa, måla bilder och prata om specifika ämnesord.

6. Tillämpningsuppgift:

 För att visa vad du har lärt dig kommer du och din grupp få göra en väggaffisch där ni presenterar Hösten och sedan redovisa den inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: