Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, barnkonventionen år 1 Läsåret 18/19

Skapad 2013-10-31 11:05 i Njutångers skola Hudiksvall
Livsfrågor med betydelse för elever, normer och regler i elevens livsmiljö, trafikregler och mötes regler.
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Religionskunskap SO (år 1-3)

Innehåll

Så arbetar vi

• Under läsåret kommer vi kontinuerligt att arbeta med barns rättigheter / barnkonventionen, 

 • Vi diskuterar hur man skulle kunna lösa problem när det uppstår situationer som inte är bra.
 • Hur vill vi att man ska vara mot varandra.
 • Hur det kan vara för barn i andra delar av världe

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterade ämnena skall visa på hur det är att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten. I detta område kommer vi att arbeta med mänskliga rättigheter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • visa dina kunskaper om några mänskliga rättigheter som alla människors lika värde och barns rättigheter enligt barnkonventionen
 • samtala om elevnära livsfrågor som normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Re Sh SO
Livsfrågor, normer och regler

Livsfrågor, normer och regler

Mänskliga rättigheter
Förmåga att visa dina kunskaper om några mänskliga rättigheter som alla människors lika värde och barns rättigheter enligt barnkonventionen
Visar grundläggande kunskaper om barns rättigheter genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Visar goda kunskaper om barns rättigheter genom att med ett utvecklat resonemang beskriver innebörden av de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter.
Visar mycket goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och kan på ett välutvecklat sätt resonera och redogöra för hur de lyder.
Normer och regler
Förmåga att samtala om elevnära livsfrågor och normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs
Kan diskutera elevnära livsfrågor och vardagliga normer och regler med enkla begrepp och ger i huvudsak fungerande förslag på hur regler ska vara och ger exempel på varför de behövs.
Visar goda kunskaper om vanligt förekommande livsfrågor, normer och regler. Kan föra ett utvecklat resonemang om livsfrågor och hur regler ska vara och ger exempel på varför de behövs
Visar mycket goda kunskaper om vanligt förekommande livsfrågor, normer och regler. Kan föra ett väl utvecklat resonemang om livsfrågor och hur regler ska vara och ger genomtänkta exempel på varför de behövs.
Trafikmiljön
Förmåga att identifiera riskfyllda platser i närområders trafikmiljö. Kan ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
Kan till viss del identifiera riskfyllda platser i närområders trafikmiljö. Kan ge enkla och i huvudsak fungerande exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
Visar goda kunskaper om riskfyllda platser i närområders trafikmiljö. Kan med ett utvecklat resonemang beskriva och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
Visar mycket goda kunskaper om riskfyllda platser i närområders trafikmiljö. Kan med ett väl utvecklat sätt resonera, beskriva och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
Möten och klassråd
Förmåga att beskriva, delta i och genomföra möten som t.ex klassråd
Visar grundläggande färdigheter genom att enkelt beskriva grunderna i hur möten brukar organiseras och genonföras, Deltar i klassråd och kan delge sina åsikter i en del frågor.
Visar på goda kunskaper om mötesteknik genom att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, Deltar aktivt i klassråd och kan delge sina åsikter i de frågor som tas upp.
Visar på mycket goda kunskaper om mötesteknik genom att med väl underbyggt resonemang beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, Deltar aktivt i klassråd och kan delge och resonera om sina åsikter i de frågor som tas upp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: