Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva ht2016-vt2017

Skapad 2013-10-31 20:47 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Utveckla förmågan att kommunicera i skrift.
Grundskola 3 Svenska
Med pennan i handen kan du styra berättelsen dit du vill. Du kan låta hjälten utstå svåra prövningar för att till slut lyckas. Du kan berätta om något speciellt du varit med om och du får lov att uttrycka din alldeles egna åsikt. Allt detta och mycket mer kommer du att få skriva om.

Innehåll

Mål för elev

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att kommunicera i skrift, hur du:

 • skriver enkla texter med läslig handstil.
 • använder punkt, stor bokstav och frågetecken.
 • stavar vanligt förekommande ord. 
 • skriver en berättande text med inledning, handling och avslutning. 
 • skriver enkla faktatexter. 
 • förstärker dina texter med bilder 
 • utifrån respons bearbetar och förtydligar dina texter.

 

Innehåll/Genomförande

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Min Tankebok - reflektera kring frågor/olika ämnen, framföra tankar och åsikter.
 • Berättande texter med inledning, handling och avslut.
 • Faktatexter
 • Instruerande text - förklara hur du bakar en kaka, hur du gör en penna på slöjden,...
 • Kombinera text och bild -  förstärka din text med bilder.
 • Parskrivning 
 • Kamratrespons

Redovisning

Du redovisar dina förmågor löpande under läsåret genom att deltaga i de arbetsområden vi arbetar med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Bedömningen gäller hur du kommunicerar i skrift.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne Svenska
Skriva med läslig handstil
Du kan forma de enskilda bokstäverna för hand.
Du kan skriva ord och meningar med läslig handstil.
Du kan skriva texter med läslig handstil.
Ämne Svenska
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken
Du inleder några meningar med stor bokstav och försöker att sätta ut punkt när du avslutar en mening.
Du använder oftast stor bokstav och punkt på lämpliga ställen i dina texter. Du gör försök att använda frågetecken.
Du använder stor bokstav och punkt med god säkerhet. Du använder oftast frågetecken på lämpliga ställen i dina texter.
Ämne Svenska
Stava
Du kan stava flera av de vanligt förekommande orden.
Du kan stava vanligt förekommande ord.
Du kan stava vanligt förekommande ord, även de som är dubbeltecknade och ljudstridiga.
Ämne Svenska
Skriva en berättande text med inledning, handling och avslutning
Dina texter börjar få en handling och ett innehåll.
Dina texter har inledning, handling och avslut.
Dina texter har tydlig inledning, en handling som klart framgår och ett tydligt avslut.
Ämne Svenska
Skriva enkla faktatexter
Du väljer ut och skriver av meningar om den fakta du vill berätta om.
Du försöker skriva egna meningar om den fakta du vill berätta om. Du använder några faktaord som hör till arbetsområdet.
Du skriver egna meningar om den fakta du vill berätta om och sätter samman dem till en text. Du använder faktaord och begrepp som hör till området så att innehållet klart framgår.
Ämne Svenska
Ge omdömen på egna och andras texter
Du försöker ge enkla omdömen på egna eller andras texter.
Du ger enkla omdömen på egna och andras texter. Du kan ge förslag på förbättringar.
Du ger enkla omdömen på egna och andras texter. Du kan motivera och ge förslag på förbättringar.
Ämne Svenska
Bearbeta texter
Du bearbetar texter med hjälp av vägledning.
Du bearbetar texter självständigt utifrån respons.
Du bearbetar texter självständigt utifrån självvärdering och respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: