Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 4

Skapad 2013-11-01 13:20 i Rösjöskolan Sollentuna
LPP textilslöjd åk 4
Grundskola F – 4 Slöjd
Gosedjur, kuddar, väskor, mössor, vantar, osv är exempel på några saker du kan tillverka alldeles själv i den mjuka slöjden. Här arbetar vi utifrån en ide till en färdig produkt. Det innebär ett manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Betydelsefulla egenskaper både för individen och samhällets utveckling.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Att få ökade kunskaper om olika redskap och verktyg, hur de benämns, deras användningsområde och hur de används på ett säkert sätt.
 • Att få ökade praktiska och teoretiska kunskaper om materialen tyg-garn-tråd.
 • Att kunna några grundläggande tekniker i ämnet textilslöjd och begrepp som hör samman med dessa.
 • Att kunna följa muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner och skisser och arbeta därefter.
 • Att kunna planera och ha ideer om det egna arbetet inom givna arbetsområden. Dvs planera hur det färdiga resultatet ska se ut genom att bestämma färger, storlek, mönster, proportioner, val av material, etc.
 • Att genomföra en ide med egna val och ibland göra omval.
 • Att träna på att föra loggbok över arbetsgång, från ide och genomförande till det färdiga resulatet.
 • Att träna på att utvärdera det färdiga arbetet och den egna arbetsinsatsen, samt att dokumentera det färdiga arbetet.
 • Att få kunskaper om hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer och olika tidsperioder och kanske bli inspirerad till egna ideer och det egna skapandet.

Det här ska vi göra

Nyckelring med snodd och tofs 

Du planerar hur din nyckelring ska se ut (färger, längd, tjocklek). Du får lära dig tekniken hur man virar en tofs och vi repeterar hur man tvinnar en snodd.

 

Symaskinsträning 

Du får bekanta dig med symaskinen och lära dig:

-namnen på maskinens olika delar

-hur man gör maskinen färdig för att användas

-att ställa in raksöm och sicksack

-att backa och fästa trådar

-att sy efter kanter och linjer genom div övningar

När du visat att du lärt dig dessa saker får du ett "symaskinskörkort". Under arbetets gång skriver du loggbok om arbetet och när du fått symaskinskörkortet gör du en utvärdering av arbetet.

Förutom att du själv får lära dig att använda symaskinen kommer du få kunskaper om symaskinens historik och betydelse förr.

Slöjdpåse 

Du planerar hur din slöjdpåse ska se ut och följer instruktioner; muntliga, skriftliga och skisser för att färdigställa den. Du kommer nu använda de kunskaper du fått under "symaskinsträning". Vi repeterar hur man använder strykjärnet och materialen vlisolin och märkpapper. Under arbetets gång skriver du loggbok om arbetet och när slöjdpåsen är klar utvärderar du arbetet och fotograferar den.

 

Broderi med stjälkstygn och kedjestygn  

Vi kommer att titta på hur friabroderier ser ut i några olika kulturer och i olika tidsperioder, sen väljer och planerar du ett eget broderiarbete; utformningen, motivet, färgval, etc. Du får lära dig att brodera stjälkstygn och kedjestygn. Under arbetets gång skriver du loggbok om arbetet och när arbetet är klart  skriver du en utvärdering och fotograferar broderiet.

 

Materiallära : bomull  

Under terminen kommer du att få lära dig om materialet bomull, dess ursprung, framställning, egenskaper och användningsområden. 

 

 

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: