Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans tidiga historia stenålder, bronsålder och järnålder

Skapad 2013-11-02 14:02 i Slättaskolan Falun
Vi ska studera människans utveckling på jorden med hjälp av att studera tidslinjen. Vi ska lära oss om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt. Vi tittar också på införandet av jordbruk..Stenålder, bronsålder och järnålder är de tidsperioder vi tittar närmare på.
Grundskola 2 – 3 Biologi Svenska SO (år 1-3)

Syftet med detta arbetsområde är att väcka din nyfikenhet inom ämnet historia. Du ska också få en ökad förståelse för människans utveckling under dessa tidsperioder. Du kommer också få en ökad förståelse för hur platser, människor och händelser förändras och utvecklas över tid.

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Långsiktiga mål

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkreta mål

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisning

I detta arbetsområde kommer du att:
- se filmer
- läsa faktatexter
- skriva fakta- och berättande texter
- arbeta praktiskt och koppla det du lärt dig genom olika bilduppgifter/ tekniker

Bedömning

Under ditt arbete med forntiden kommer din lärare att bedöma:

> om du kan placera forntiden på en tidslinje i förhållande till vår nutid.
> om du kan namnge och ge några exempel på vad som kännetecknar de olika "åldrarna".
Detta visar du att du kan genom att du samtalar om, diskuterar samt framställer texter och bilder som visar på kunskapen.

Din lärare kommer också att bedöma din förmåga att:
>kunna reflektera öer hur det var att leva på forntiden och göra jämförelser med hur det är att leva nu.
> känna till orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan.
Detta visar du genom att du samtalar om, diskuterar samt framställer texter och bilder som visar på kunskap om forntiden.

Din lärare kommer även att bedöma din förmåga att:
> lyssna, vara aktiv och arbeta självständigt samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Detta visar du genom att aktivt ta del av arbetet på lektionstid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: