Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 3-4 år 8 2016-2017

Skapad 2013-11-03 11:12 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

PLANERINGMatematik       år 8  Kap 3-4

 

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

 

1.     Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.     Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum

 B.  OMRÅDESBESKRIVNING

 1.     Centralt innehåll:

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

2.     Du skall kunna:

Kap 3

-           Skriva ett uttryck

-           Beräkna värdet av ett uttryck

-           Tolka uttryck

-           Förenkla uttryck skrivna med parenteser

-           Lösa olika typer av ekvationer

-           Lösa problem med hjälp av ekvationer

Kap 4

-           Rita koordinatsystem

-           Ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem

-           Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

-           Beskriva andra linjära samband

-           Tolka olika typer av samband

 3.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egen nivå. Du kommer ha tillgång till filmer med grundgenomgångar.

C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 D.  VISA LÄRANDE

Du kommer att ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, samt skriftliga prov att visa ditt lärande. Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: