Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7: Normer och värderingar

Skapad 2013-11-03 14:07 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Genom film, bok, kortare texter, värderingsövningar och diskussioner sätter vi i detta arbetsområde fokus på de normer och värderingar som präglar vårt samhälle och vår vardag.
Grundskola 7 Svenska

Genom film, bok, kortare texter, värderingsövningar och diskussioner sätter vi i detta arbetsområde fokus på de normer och värderingar som präglar vårt samhälle och vår vardag. 

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Konkretiserade mål

Träna läsförmågan

Diskutera det lästa med klasskamraterna och sedan använda diskussionsunderlaget i en egen produktion (muntliga presentationen)

Träna analys av såväl bok och film och att jämföra olika verk. Vad förenar filmen och boken? Vilka gemensamma teman kan vi upptäcka?

Presentera och berätta om sina egna åsikter och erfarenheter för andra.

Undervisningen

 • läsning i klassrummet (högläsning och enskilt) samt hemma enligt givet lässchema.
 • boksamtal varje tisdag
 • se filmen Fucking Åmål
 • skriftligt och muntligt reflektera kring filmen och de teman som tas upp där
 • läsning och diskussion av andra för temat relevanta texter
 • värderingsövningar 

Bedömning

Bedömning kommer ske kontinuerligt av din delaktighet i de muntliga boksamtalen och reflektionerna kring filmen. Jag kommer också bedöma de skriftliga kortare reflektionerna av boken/filmen du kommer lämna in

Matriser

Sv
Svenska åk 7: Muntlig presentation Tusen gånger starkare/Fucking Åmål

E
C
A
Skriftliga reflektioner
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du läst och/eller sett.
Du reflekterar över det du läst/sett och du kan koppla händelser i boken/filmen till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du läst/sett och du kan koppla händelser i boken/filmen till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken/filmen.
Delaktighet i muntliga samtal och diskussioner
Du har i någon mån deltagit i samtalen och diskussionerna.
Du har aktivt deltagit i samtalen och diskussionerna.
Du har aktivt deltagit i samtalen och diskussionerna och visat att du kan vidga diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: