Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov översiktlig planering Matematik år 9 Norrbergsskolan 2014/2015

Skapad 2013-11-03 16:28 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Här ser du en grov plan för undervisningen i matematik år 9. Datum tider och innehåll kan komma att ändras, men detta är stommen.
Grundskola 9 Matematik
Matteplanering år 9 2014/2015

Denna planering är en grov skiss över hur matten kommer att genomföras i år 9 läsåret 2014/2015.

Se den som preliminär tills du kommit överens med din lärare om hur varje kapitel skall planeras och testas av.

Stort lycka till med dina mattestudier.

Innehåll

Kapitel 1 Tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • sortera tal i olika talmängder
 • faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • använda sig av Pythagoras sats

 

V 35

 

Sid. 6 - 12

Introduktion
Tal
Delbarhet och primtal
Negativa tal

 

V 36

Sid.12-15

Kommungemensam diagnos år 9
Repetition negativa tal
Tal i potensform
Tal i kvadrat
Kvadratrot

Läxa 1

V 37

Sid.16-21

Rätvinkliga trianglar och Pythagoras sats
Problemlösning med Pythagoras sats
Pytagoras tal och mönster

Läxa 2

V 38

 

Sid. 22-23
Sid. 24-31
Sid. 32-37

Diagnos
Reparation blå kurs
Fördjupning röd kurs

Läxa 3

 V 39

Sid. 38-41
Sid. 234

Repetition

 Kunskapskontroll Tal

Läxa 4

 

 

 

 

Matteord kapitel 1
talmängder                            primfaktorer
naturliga tal                            fakrorträd
hela tal                                  negativa tal
rationella tal                           kvadrattal
irrationella tal                         kvadratrot
reella tal                                 Pytagoras sats
primtal                                   katet
sammansatt tal                      hypotenusa

 

Kapitel 2 Funktioner och algebra

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

 

V 40

Sid. 42-48

Funktioner

Linjära funktioner

Mer om linjära funktioner

Läxa 5

V 42

 

Problemlösning ”Katterna”
Nationellt prov från tidigare år.

 

V 43

 

Problemlösning ”Katterna”
Nationellt prov från tidigare år.

 

V 44

 

Lov

 

V 45

Sid.49-51

Rita grafer i koordinatsystem
Räta linjens ekvation y = kx + m

Läxa 6

V 46

Sid. 52-55

Sid. 56-61
Sid. 62-67

Talföljder och mönster
Diagnos
Reparation blå kurs
Fördjupning röd kurs

Läxa 7

V 47

Sid. 68-71
Sid. 235

Repetition

Kunskapskontroll Funktioner och algebra

äxa 8

Matteord kapitel 2
funktion                                 formel
variabel                                  värdetabell
graf                                       räta linjens ekvation
tabell                                     aritmetisk talföljd
linjär funktion                         proportionell

 

Kapitel 3 geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå vad volym är för något
 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar till exempel rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
 • beräkna arean av en begränsningsyta
 • förstå area- och volymskala
 • förstå och räkna med likformighet

 

V 48

Sid. 72-78

Rymdgeometriska kroppar
Volymenheter
Rita ett rätblock

Läxa  9

V 49

Sid.79-83

Volymen av ett rätblock
Olika kroppars volym
Spetsiga kropar

Läxa 10

V 50

Sid. 84-89

Skala
Likformighet

Läxa 11

V 51

Sid. 88-89
Sid. 90 – 95
Sid. 96-101

Diagnos
Reparation blå kurs
Fördjupning röd kurs

Läxa 12

V 2

Sid. 102-105
236

Repetition

Kunskapskontroll 3 Geometri

 

V 3

 

Reparationsvecka

 

Matteord kapitel 3
Platonisk kropp                      hörn
rymdgeometrisk kropp           kant
basyta                                   kubikmeter
sidoyta                                  liter
prisma                                   månghörning
rätblock                                 begränsningsyta
kub                                        mantelyta
cylinder                                  längdskala
kon                                       areaskala
pyramid                                 volymskala
klot                                       likformighet

 

Kapitel 4 Procent

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent
  • beräkna andelen
  • beräkna delen
  • beräkna det hela
 • räkna med förändringsfaktor
 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille

 

V 4

Sid.  106-111

Procent
Beräkna andelen
Beräkna det hela 100%
Beräkna delen

Läxa 13

V 5

Sid. 112-115

Förändringsfaktor
Ränta

Läxa  14

V 6

Sid. 116-117
Sid 118-119

Procentenheter
Promille
Diagnos

 

Läxa 15

V 7

Sid. 120-125
Sid. 126-129

Reparation blå kurs
Fördjupning röd kurs

Läxa 16

V 8

Sid. 130-133
Sid. 237

Repetition
Kunskapskontroll 4 procent

 

Matteord kapitel 4
procentform                          förändringsfaktor
bråkform                              ränta
decimalform                         räntesats
delen                                   inlåningsränta
det hela                               procentenhet
andelen                               promille

 

Vecka 9 - 23 individuell planering matte år 9 2014/2015

Sid 142 - 191    Repetition Genrepet

Avsnitt

Stordiagnosuppgifter

Sidor

Tal

1–7

142–151

Prefix och enheter

8–11

152–159

Geometri

12–23

160–169

Algebra och funktioner

24–37

170–177

Bråk och procent

38–45

178–185

Statistik och sannolikhet

46–51

186–191

 

Sid 192 – 219  Fördjupning Styva linan

Matteord kapitel styva linan
minsta gemensamma nämnare (mgn)
byta ut                                 topptriangel
gemensam faktor                  ekvationssystem
kvadreringsregel                    grafisk metod
konjugatregeln                      ersättningsmetoden
Likformiga månghörningar     additionsmetoden

 

Under vårterminen kommer du också att ha en muntlig del av de nationella proven. Datum meddelas av din lärare.

V 9

 

Sportlov

V 10

Sid. 134-141

Diagnos inför individuell planering

V 11

 

 

V 12

 

 

V 13

 

 

V 14

 

 

V 15

 

 

V 16

 

Påsklov

V 17

 

 

V 18

 

 

V 19

 

Nationellt prov del B och C onsdagen 7 maj

Nationellt prov del D fredagen  9 maj

V 20

Sid. 220-233

Inför gymnasiet/reparation

V 21

Sid. 220-233

Inför gymnasiet/reparation

V 22

Sid. 220-233

Inför gymnasiet/reparation

V 23

Sid. 220-233

Inför gymnasiet/reparation

V 24

 

Skolavslutning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: