Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna 3A Räknesätten

Skapad 2013-11-04 15:42 i Västra Berga skola Helsingborg
Mattedetektiverna är på Ambrosias kafé. Där har de fått problem med att dela upp både pengar och wienerbröd. Är tre bättre än fyra? Jag tror vi måste försöka hjälpa dem att lösa detta.
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

I det här kapitlet kommer vi att:

 • räkna med uppställningar, algoritmer
 • arbeta med multiplikationstabellerna 1 - 10
 • lära lite mer om division
 • använda miniräknaren
 • träna på att avgöra om mitt svar är rimligt

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här kommer vi att arbeta

 Du kommer att få:

 • genomgångar, både enskilda och i grupp
 • träna viktiga begrepp
 • arbeta praktiskt med konkret material 
 • träna att välja rätt räknemetod
 • träna att se samband mellan de olika räknesätten 
 • träna att se dina svars rimlighet
 • träna huvudräkning
 • sjunga mattesånger

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Viktiga begrepp

 • algoritm
 • faktor
 • produkt
 • täljare 
 • nämnare
 • kvot

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:

 • redovisa dina uträkningar muntligt, skriftligt, med hjälp av symboler och bilder
 • välja rätt räknemetod när du löser problem
 • se om svaret är rimligt
 • använda olika "knep" vid huvudräkning t.ex. tiokompisar och dubblor
 • automatisera Additions- Subtraktions- Multiplikations- och Divisionstabeller
 • beskriva och förklara sambandet mellan räknesätten  Addition/ Subtraktion och Multiplikation/ Division
 • överföra talfakta från ett lägre talområde till ett högre

Du kommer också att själv få bedöma hur du tycker att du lärt dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: