Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 5-7 år 8 vt 2017 ESN

Skapad 2013-11-05 06:28 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

PLANERING Matematik       år 8  Kap 5-7

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

1.     Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.     Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

1.     Centralt innehåll:

  • Centrala      metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid      överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder      och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  •  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar      och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra      ämnesområden.
  • Likformig      sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga      situationer.
  • Hur      kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska      problem.
  • Tabeller,      diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva      resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av      digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för      bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Bedömningar      av risker och chanser utifrån statistiskt material.
  • Matematisk      formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika      ämnesområden.
  • Enkla      matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  •  Potensform för att uttrycka små och stora      tal samt användning av prefix

2.     Du skall kunna:

Kap5

-           Jämföra storleken på olika bråk

-           Förkorta och förlänga bråk

-           Räkna ut procentsatsen

-           Förstå och använda procent vid jämförelser

-           Addera, subtrahera och multiplicera bråk

Kap 6

-           Förklara vad som menas med begreppet sannolikhet

-           Räkna med likformig sannolikhetsfördelning

-           Beskriva hur sannolikheten kan bestämmas genom att göra praktiska försök

Kap 7

-          Namnge stora och små tal

-          Räkna med stora och små tal

-          Skriva stora och små tal med hjälp av prefix

-          Skriva stora och små tal i tiopotensform och i grundpotensform

-          Räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

3.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egen nivå. Du kommer ha tillgång till filmer med grundgenomgångar.

 

C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 

D.  VISA LÄRANDE

Du kommer att ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, samt skriftliga prov att visa ditt lärande. Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: