👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2013-11-05 14:13 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vikingar vilka var de? Hur levde de? Vart gick deras resor? Vad trodde de på?
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap Historia Bild
Vi ska lära oss om vikingatidens människor. Hur de levde och var de bodde. Vilka resor som de gjorde och hur deras skepp såg ut. Vi ska också lära oss om vilka olika källor som finns till den kunskap som vi har idag, till exempel, det som andra folk har skrivit, runskrift och arkeologiska utgrävningar

Innehåll

Mål för vårt arbete

Det här ska du kunna efter vårt arbetsområde:

Berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. Du ska kunna hitta likheter och skillnader.
Berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor. Hur såg deras skepp ut och hur användes de.
Berätta något om vad denna tid har lämnat efter sig.
Berätta om vilken tro och vilka gudar de hade.
Berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
Berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.

Du ska också ha prövat på att skriva ett meddelande med runskrift

Så här jobbar vi

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, husmor och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, svara på frågor, måla bilder, lyssna på berättelser och skriva med runskrift.

Bedömning

Jag bedömer ditt sätt:
att föra resonemang och göra jämförelser
att utrycka ståndpunkter
att argumentera dina åsikter
att söka information och använda den
att förklara betydelsen av olika begrepp 
att använda begreppen i rätt sammanhang

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6