Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2013-11-05 20:17 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
I teknikämnet tar vi reda på vad teknik är. Uppfinna eller upptäcka? Gamla och nya redskap. Teknisk utveckling. Skisser, bilder och modeller. Naturens uppfinningar. Olika material. Tekniska ord och begrepp.
Grundskola 4 Teknik
Nästan allt i vårt samhälle bygger på teknik, både praktisk och teoretisk. Tekniska lösningar är en utveckling av gammal teknik som kommer från upptäckter eller uppfinningar eller från naturens uppfinningsrikedom. Du ska bli medveten om all teknik runt om oss i vardagen, känna till vilka arbetssätt som utvecklar tekniska lösningar. Du ska också bli medveten om teknikens roll i vardagen och dess konsekvenser för människa, samhället och miljön.

Innehåll

Syfte

Ett övergripande syfte med undervisningen i teknik ämnet är att eleverna ska få kunskap om och förstå den teknik som finns i vardagen, hur de fungerar, är uppbyggda och hur de används.  Eleverna ska utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. Eleverna ska få arbeta fram förslag till lösningar, att planera, konstruera och pröva tekniska lösningar. Eleverna ska också utveckla sin förmåga att värdera konsekvenserna av tekniska val för individen, samhället och miljön.

Undervisning Vad?

I teknikämnet tar vi reda på vad  teknik är. Uppfinna eller upptäcka? Gamla och nya redskap. Teknisk utveckling. Skisser, bilder och modeller. Naturens uppfinningar. Olika material. Tekniska ord och begrepp.

Undervisning Hur?

Vi kommer att arbeta med teknikämnet utifrån ett historiskt perspektiv och följa teknikens utvecklingen.  Vi kommer att jämföra gamla tekniska lösningar med nya.Vi kommer att leta efter tekniska lösningar och titta närmre på dess funktion. Vi kommer att leta efter problem och behov som människan har löst med teknikens hjälp. Vi kommer också att planera, skissa och konstruera tekniska lösningar. V i kommer att samtala och resonera om tekniska ord och begrepp. Vi kommer att läsa, skriva och rita samt se på filmer.

 

Bedömning

Bedömning av dina förmågor kommer att ske fortlöpande under lektionstid både muntligt, skriftligt och på andra sätt som t ex att redovisa ett projekt. Vi kommer att samtala och diskutera om vad och varför vi gör vissa moment i undervisningen. Vi kommer också att prata om hur vi arbetar oss fram mot kunskapskraven år 6. Jag kommer speciellt att titta på vilket ansvar du tar för ditt eget lärande och att du arbetar efter din bästa förmåga. Dessutom kommer jag att bedöma hur du använder dig av dina förmågor och kunskaper om t ex begrepp när du kommunicerar med dina klasskamrater. Tex hur du löser problem och ser sammanhang och samband med teknikens behov. Att kunna göra jämförelser och att se likheter och skillnader. Hur du kan använda dina kunskaper att göra en skiss med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser. Hur du använder t ex fakta och annan information som ett redskap för fortsatt lärande. T ex att kunna tolka och värdera och att kunna välja olika strategier för att lösa ett problem.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: