Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 med matris

Skapad 2013-11-06 13:22 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 6 Engelska

Innehåll

Mål

•Vi arbetar mot följande mål:

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande innehåll:

Konkretisering av innehåll

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska år 6

Kommunikationens innehåll

Övergripande för arbetet med alla förmågorna så ska kommunikationen innehålla följande:
 • En  4-6   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6   Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Läsa
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan läsa och förstå det mesta i korta texter, t. ex. instruktioner, dialoger och sångtexter. Du behöver hjälp med vissa ord och meningar för att förstå helheten. Du kan ta reda på de ord du behöver för att förstå helheten i det du läser.
Du kan läsa och förstå det mesta i korta och berättelser och dialoger av olika slag. Du kan läsa och förstå enkla texter som beskriver vad man ska göra.
Du kan läsa och förstå korta, enkla faktatexter. Du kan förstå och följa enkla, skriftliga instruktioner i flera steg. Kan läsa och förstå enkla, vardagliga texter, t.ex en enkel tidningsnotis.
Lyssna
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan, utan hjälp, förstå den huvudsakliga handlingen när någon talar långsamt om något du är intresserad av. Du kan förstå och följa enkla instruktioner, t.ex. i klassrumssituationer.
Förstår huvuddragen i talad engelska även i obekanta ämnen, t.ex en intervju på radio eller TV. Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar långsamt och tydligt om något du är intresserad av. Du kan förstå och följa enkla instruktioner, t.ex. en vägbeskrivning.
Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar med normal hastighet om något du är intresserad av. Du visar att du förstår genom att kunna berätta om innehållet i stort och om vissa detaljer. Du kan förstå och följa enkla instruktioner i flera steg.
Skriva
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Kan skriva korta meddelanden och kort berättelse om dig själv. Kan skriva frågor och svar med hela meningar. Ber om hjälp eller använder ordbok när du är osäker på ord.
Kan skriva enkla berättelser med stöd av bilder. Kan skriva och berätta om dig själv och dina intressen. Kan skriva enkla frågor om välkända saker. Kan skriva korta meddelanden och enkla brev. Förklarar med andra ord eller använder en synonym.
Du kan skriva en enkel sammanhängande text om något som intresserar dig. Du kan variera texten efter vem som ska läsa den.
Tala
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Svarar på frågor med en hel mening. Har ett godtagbart uttal. Kan räkna till 100. Kan presentera sig själv. Deltar i samtal och klassdiskussioner
Kan berätta om sina intressen och hur en vanlig dag kan se ut. Kan berätta något som har hänt. Kan berätta om det man tycker om och inte tycker om. Har ett gott uttal. Deltar gärna i samtal och klassdiskussioner
Kan berätta om och beskriva platsen där du bor. Kan berätta något som är viktigt för dig på ett sammanhängande sätt. Kan berätta en historia eller återberätta innehållet i en bok eller film, och beskriva dina åsikter om den.
Prata med andra
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan förstå när någon berättar om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka. Du kan följa och ge korta instruktioner. Du svarar på enkla frågor med hela meningar.
Du samtalar på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Du kan svara på enkla frågor om något du har berättat. Du kan fråga om vägen och förstå svaret.
Du kan inleda, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal, med någon du känner.
Levnadsvilkor i engelskspråkiga länder
 • En  4-6
Du kan på ett enkelt sätt diskutera några typiska vanor och traditioner i engelskspråkiga länder och jämföra med egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera några typiska vanor och traditioner i engelskspråkiga länder och jämföra med egna erfarenheter.
Du kan diskutera några typiska vanor och traditioner i engelskspråkiga länder och jämföra med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: