Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna i dagens värld

Skapad 2013-11-06 16:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Arbete där vi studerar de tre världsreligionerna judendom, kristendom, islam, Hinduism och Buddism. Vi ska studera och jämföra de viktigaste tankegångarna inom religionerna. Undervisningen kommer även belysa religiobnerna ur rubrikerna identitet och livsstil, historiens huvudrag, urkunder, centrala tankar, varierade tolkningar och religion och samhälle.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
...

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 

 • Du ska kunna beskriva och förklarar viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar t.ex. riter(dagliga, veckovis, högtider, övergångsriter), kläd- och matregler, symboler, heliga platser.
 • Du ska kunna analysera religionerna genom att göra jämförelser där du beskriver likheter och skillnader mellan eras sätt att tro kring viktiga tankar, uttryck, handlingar och skrifter. Tex. livet, levnadsregler och döden
 • Du ska kunna förklara och beskriva hur religioner och samhällen påverkar varandra.
 • Du ska kunna förklara hur religionerna påverkar de troendes identitet och livsstil, dvs. eras personlighet.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

UNDERVISNINGEN

Under lektionerna kommer vi att:

 • träna på att göra jämförelser mellan religionerna genom att plocka ut likheter och skillnader utifrån historisk bakgrund, religiösa handlingar, heliga böcker, heliga platser,heliga symboler och gudstjänstlokaler.
 • träna på att göra jämförelser mellan religionerna genom att plocka ut likheter och skillnader utifrån centrala tankar inom religionerna( gudssyn, människosyn och livets mål och mening, levnadsregler etc.)
 • Träna på att göra jämförelser mellan relgionerna om hur de påverkar deras identitet och livsstil,  det dagliga livet. Vi ska titta på riter, mat-och klädregler, levnadsregler, högtider etc.
 • träna på att dra egna slutsatser, samband och skapa egna förklaringar.

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

BEDÖMNING

Vad som bedöms:

 •  är dina kunskaper om världsreligionerna och hur du visar detta genom att beskriva centrala, tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.
 • är din förmåga att kunna föra ett resonemang om likheter och skilander mellan världsreligionerna, göra en jämförelse.
 • din förmåga att se samband  hur religioner kan påverkas av och påverka samhällen och dess människor.
 • din förmåga att resonera om hur religioner formar människors identitet och livsstil.

 

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: