Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2013-11-06 16:05 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska Historia

Innehåll

Matriser

Hi Re Sv
Medeltiden

Inte Godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan sätta ut stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden på en tidslinje. Du vet hur länge och under vilka år medeltiden varade.
  • Hi  E 6
Du kan inte sätta ut åldrarna i en korrekt tidsföljd. Du vet inte vad åldrarna kallas.
Du sätter ut de flesta åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet vad vad alla åldrar heter.
Du sätter ut alla åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när Medeltiden började och slutade.
Du vet hur kristendomen infördes i Norden och vad det har haft för betydelse i Sverige. Med hjälp av stödord kan du skriva och berätta.
  • Hi  E 6
Du beskriver kristendomens införande på ett mycket enkelt vis, många av dina fakta stämmer inte och eller så skriver du för lite text för att vi ska kunna bedöma vad du kan om kristendomens införande.
Du redovisar det grundläggande om kristendomens införande. De mesta av dina fakta stämmer. Du skriver på ett enkelt vis och endast huvuddragen kommer med.
Du redovisar fakta och förklaringar på ett sätt som visar att du förstått de viktigaste sambanden och sammanhangen korrekt.
Du redovisar fakta och förklaringar på ett ingående och detaljerat vis vilket visar att du mycket väl har förstått samband och sammanhang korrekt.
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden.
  • Hi  4-6
Du vet inte vad alla stånden hette. Du kan inte beskriva hur de levde i stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva hur de levde. Du kan göra någon jämförelse mellan stånden och peka på någon likhet och skillnad mellan stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva utförligt hur de levde i de olika stånden. Du kan även göra jämförelser och peka på likheter och skillnad i de olika stånden.
Du vet hur de första städerna uppkom under medeltiden och hur de var uppbygga.
  • Hi  4-6
Du har inte visat att du förstått hur de första städerna uppkom och var uppbyggda.
Du har på ett enkelt sätt kunna beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du har detaljerat kunnat beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du har detaljerat kunnat beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad samt föra resonemang kring städernas uppbyggnad och geografiska placering.
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
  • Hi  4-6
Du har inte visat att du känner till tillräckligt om viktiga personer från medeltiden.
Du har visat grundläggande kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Du har visat goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Du har visat mycket goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Handel
  • Hi  4-6
  • Hi  4-6
Du vet inte vad Hansan var. Du vet inte varför Hansan skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord på ett välutvecklat sätt beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Jämförelser av levnadsvillkor mellan vikingatid, medeltid och nutid.
  • Hi  4-6
Du kan inte beskriva likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatid, medeltid och nutid.
Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatid, medeltid och nutid.
Du kan beskriva relativt väl flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatid, medeltid och nutid.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män vikingatid, medeltid och nutid.
Kyrkans och klostrens ställning i samhället.
  • Hi  4-6
Du har inte förstått vilken roll kyrkan och klostren hade under medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden. Du kan också använda något begrepp av som hör till kyrkan och klostren.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden relativt väl. Du kan också nämna olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av några begrepp som hör till kyrkan och klostren.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden på ett utvecklat sätt. Du kan också nämna flera arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av flera begrepp som hör till kyrkan och klostren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: