Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inomhusperioden Ht 2013 år 4B

Skapad 2013-11-07 08:41 i Holmesskolan Torsby
LPPn bygger på Skolverkets förslag till planeringsprocess som finns i alla diskussionsunderlagen till de nya kursplanerna i Lgr11
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer eleven att få prova på olika slags bollsporter, hinderbanor, lekar och rörelse till musik. Detta för att utveckla sin motoriska- och samarbetsförmåga.

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet är att eleven ska få träna sin motoriska förmåga och få  uppleva rörelseglädje. De ska få träna sin samarbetsförmåga, utveckla en god kroppsuppfattning och få tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretisering av mål

Du ska kunna delta i bollsporterna innebandy och basket. Du ska tillämpa enklare regler och kunna utföra olika moment som ingår i spelet. (passa, dribbla, skjuta etc. ) 

I hinderbanor ska du utföra olika moment som tränar hela kroppen.(balansera, hoppa, klättra, krypa, rulla etc)

Till musik ska du utföra olika rörelser (härma) och enkel dans. (Jenka)

I div. olika lekar ska du delta aktivit och träna samarbetsförmågan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Arbetssätt

Vi kommer i varje bollsport börja med olika övningar för att sedan avsluta med ett förenklat spel.

Vi kommer att göra olika rörelser i en hinderbana och träna i intervaller.

Vi kommer att utföra lekar som Ali Baba 123, Killerboll, mattstafett etc.   

Vi kommer att prata om och utföra uppvärmningsövningar (löpskoleövningar och stretching).

Vi kommer att dansa och utföra rörelser till Dance Star Party (Playstation ) samt dansa Jenka.   

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under idrottslektionerna genom observationer.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Torsby kommun LGR 11 åk 4

------------->
------------->
-------------->
------------->
Rörelse, lek och idrott
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Dans och rörelser till musik
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd röra sig till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Hur eleven simmar bedöms i första raden "Rörelse, lek och idrott"
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd delta i simundervisningen.
Eleven kan simma 100 meter bröstsim och 50 meter i ryggläge
Eleven kan simma 150 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd delta i olika aktiviteter i skiftande utemiljöer.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
 • Idh
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd orientera sig i sin närmiljö.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd föra enkla samtal om livsstilens betydelse för hälsan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Riskhantering
 • Idh
Eleven kan med stöd ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade, spel och idrotter..
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
 • Idh
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: