Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 18 Livsåskådning och etik JOs

Skapad 2013-11-08 12:00 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Livsåskådningsfrågor är därför en central del av den mänskliga kulturen.

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Innehåll

  • utveckla din förmåga att reflektera kring livsfrågor
  • utveckla din förmåga att diskutera olika etiska frågor
  • lära dig olika etiska begrepps innebörd samt att kunna använda dem på rätt sätt.

Genomförande

Du kommer att få:

  • lyssna och anteckna vid genomgångar
  • diskutera olika frågor i grupp och helklass
  • skriva om olika etiska dilemman

Bedömning:

Du kommer bedömas på:

  • din förmåga att använda etiska begrepp på rätt sätt
  • din förmåga att argumentera för och emot

Kursplanemål

Matriser

Re
Jä Vt 18 Livsåskådning och etik JO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Värdera
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: