Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L-100 Läs och skriv - åk 1

Skapad 2013-11-09 17:01 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 1 Svenska
Vi ska arbeta med språket, vårt svenska språk, så att du ska få möjlighet till att utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du kommer att få lyssna på berättelser, skriva egna berättelser och berätta dina berättelser.

De förmågor som du kommer att få utveckla är: Kommunikativa förmågan, Analysförmågan, Begreppsliga förmågan och Metakognitiva förmågan.

Innehåll

Kommunikativa förmågan:

  • Du ska få lyssna på olika berättelser som jag läser högt för er. Vi kommer att samtala om texternas innebörd. Du kan då skapa inre bilder utifrån det du hör.

 

  • Du kommer att få skriva egna berättelser t ex i form av händelseböcker. När den är klar ska du få presentera din berättelse för klassen.

 

Analysförmågan:

  • Du kommer att få lyssna på berättelser. Genom diskussioner i klassen kommer du att få träna på att se utifrån och växla mellan olika perspektiv, t ex att man kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika.

 

  •  Du kommer ha möjlighet att föreslå lösningar i olika sammanhang, t ex hur någon/några ska ta sig ur en knipa.

 

Begreppsliga förmågan:

  • Du kommer att få förståelse för innebörden av nya begrepp. Sedan kan du få möjlighet att använda dig av dessa ”nya” ord och begrepp i olika sammanhang.

 

Metakognitiva förmågan:

  • Du kommer att få reflektera över, visa att du lägger märker till saker som händer och sker i berättelser som du får höra eller läsa själv.

 

  • Du kommer att få tolka enkla texter, fundera över vad som menas med det du får höra eller läsa.

 

Det här kommer jag att bedöma:

  • Om du kan skriva en kort enkel berättelse och sedan presentera den för klassen.

 

  • Om du är med i våra samtal och diskussioner kring olika texter som vi läser i klassen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: