Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillbaka till vikingatiden

Skapad 2013-11-10 11:54 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska Historia

 Hur levde de på vikingatiden? Hur var det att vara barn?
Var vikingarna fredliga handelsmän eller grymma sjörövare?
Hade de verkligen horn på hjälmarna? Hur såg skeppen ut?
Vad åt de? Vem bestämde? Hur levde en träl? Vilka gudar trodde de på?
Detta och mycket mer ska vi ta reda på tillsammans.

Innehåll

Mål

Att få kunskap om händelser och personer under Vikingatiden

Att få kunskap om hur man levde på Vikingatiden

Att få kunskap om hur samhället förändrades under den här tiden

Att få kunskap om runskrift, runstenar och dess betydelse för människor då och idag.

Att få kunskap om vissa historiska ord och begrepp

Att utveckla förmågan att diskutera

Att utveckla förmågan att skriva faktatexter utifrån stödord

Att utveckla förmågan att berätta för andra

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa och diskutera utifrån läroboken.

Ni kommer att få några enskilda skrivuppgifter

Vi kommer att titta på filmer och diskutera

Ni kommer att lära er en del nya ord

Ni kommer att göra ett kort grupparbete med redovisning.

Ni kommer att få göra ett par ordflätor.

Vi kommer att ha ett prov på Vikingatiden

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att ha diskussioner kring olika texter och filmer

Ni kommer att få berätta om vikingatiden i text och bild - 

Ni kommer att göra ett litet grupparbete som redovisas i halvklass

Vi kommer att ha ett prov på vikingatiden

Bedömning

Vi kommer att bedöma -

din förmåga att delta i diskussioner

din förmåga att skriva texter med hjälp av stödord

din förmåga att arbeta i grupp

din förmåga att redovisa inför grupp

din kunskap om vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
    Hi  4-6
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
    Hi  4-6
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: