Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Djur och växter i närmiljön. År 1 18/19

Skapad 2013-11-10 13:28 i Njutångers skola Hudiksvall
Skogen om hösten, träd, insekter och svampar.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
Vi följer årstidsväxlingar i vår närmiljö och letar / tittar på / undersöker träd; svampar; insekter och fåglar.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska kunna :

 • känna igen fem träd och dess löv, resp barr / kottar
 • känna igen några svampar
 • känna igen några av skogens insekter
 • känna igen tre vanliga fåglar

Undervisning

Undervisning kommer att ske på följande sätt

 • Bilduppgifter: måla träd, insekter, svampar, fåglar
 • Fältstudier i vår närmiljö/skogen
 • Gemensamt arbete i klassern med träd i närmiljön samt trädens och lövens form

Lgr11

Centralt innehåll

Syfte

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: