Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - Luft åk 1-3 Vt 17

Skapad 2013-11-11 13:39 i Rösjöskolan Sollentuna
Luft år 1-3 vt 16 v.2-3,7
Grundskola F – 5 NO (år 1-3) Teknik

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du ska ges möjlighet utforska luftens egenskaper och öva dig i att ställa hypoteser.
Du ska få möjlighet att utveckla ditt intresse för att undersöka omvärlden på ett vetenskapligt sätt.
Vi hoppas att du ska bli nyfiken på att få reda på mer om luft!

Det här ska vi göra

Vi ska arbeta med:

SLI

Kayos krita : Syre, luft och en svävande lykta
Superhemligt : Ballongbuset - Kan luft ge fart?
Superhemligt : Tårtbuset - Den mystiska luften
Superhemligt : Vattenglasbuset - Hur fungerar luftryck?
Superhemligt : Flaskbuset - Vad är ytspänning och lufttryck?
Luft (Vi lär oss om)

 

Göra en luftkanon;
http://www.teknikochnatur.se/experiment/luftkanon

som handlar om:


-att luft tar plats
-att luft kan tryckas ihop
-att luft ger motstånd

Du kommer få öva på att:

-ställa hypoteser
-dokumentera resultat
-formulera slutsatser

Det här ska vi bedöma

Du ska delta aktivt i diskussioner och experiment.
Du ska våga föra fram dina hypoteser samt försöka använda dig av vetenskapliga begrepp (NO-språket).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Matris- Luft Åk 1-3

Matris över temat luft:

Nivå 1
Nivå 2
Luft
Känner till att luft är något och tar plats.
Kan förklara och ge exempel på att luft är något och tar plats.
Svenska
Känner till att luft består av kväve och syre.
Kan beskriva och förklara hur luft påverkar människor, djur och växter.
Svenska/Teknik
Kan tillverka en luftkanon
Kan förklara och resonera om vad som händer.
Kännedom om att luft kan göra motstånd-luftmotstånd.
Kan beskriva, förklara och ge exempel hur man kan påverka luftmotståndet.
Information/Te/Sv
Har förmåga att hantera information.
Har god förmåga att hantera information.
Brandkunskap
Vet hur man agerar när brandlarmet går. Samlingplats.
Kan förklara och beskriva vad man kan göra när det brinner för att minska spridningen av rök och eld och varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: