Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EV3

Skapad 2013-11-11 14:21 i Vikaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi ska bygga och programmera en robot!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda begrepp inom tekniken
 • upptäcka problem och behov som kan lösas med teknik
 • analysera hur tekniken förändrats över tid
 • dokumentera med hjälp av text och enkla skisser

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig att:

 • följa instruktioner genom att bygga efter ritning
 • programmera en robot
 • samarbeta, tolka och diskutera
 • använda begrepp
 • förstå hur tekniken har förändrats över tid

Arbetssätt

Du får arbeta tillsammans med en kamrat. Ni börjar med att bygga en robot med hjälp av bildinstruktioner. Sedan får ni lära er att programmera roboten enligt instruktioner och även försöka att göra egna ändringar i programmeringen.

Under arbetets gång får du dokumentera hur arbetet går.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att: 

 • välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt,
 • resonera kring hur teknik har förändrats över tid,
 • använda begrepp,
 • dokumentera ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6

Matriser

Tk
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: