Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh åk 3 vt 2020

Skapad 2013-11-12 10:57 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Analys

Ge eleverna möjlighet att finna glädje i att röra
sig allsidigt både individuellt och i grupp.

Syfte/mål

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

- Röra sig allsidigt i olika sammanhang
- Röra sig allsidigt till musik

- utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysisk aktivitet

Central innehåll

Eleverna kommer att öva:

- de sammansatta grundformerna i kombination med redskap
- kommer att lära sig enklare danser till musik

- takt i danslekar

- lek och rörelse i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge, samt säkerhet vid vatten
- ord och begrepp för och samtal om upplevelsen av hälsa kopplat till träning

- att orientera sig i närmiljön och kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning

Konkretisering av mål

 Eleverna ska aktivt delta i :


- Olika bollekar/bollsporter.
- danslekar

- att kunna simma 100 meter i magläge och 50 meter i ryggläge, samt kunna hoppa kontrollerat i vattnet

- att ha kunskap om bad- och båtvett
- samtalet om upplevelsen av att träna. Hur det känns i kroppen
- Vi kommer att öva karta, karttecken och att passa kartan

Bedömning

Bedömningen sker konternuerligt av läraren. Eleven ska delta aktivt på lektionerna. 

Du ska visa upp din simförmåga, samt kunna beskriva hur man badar säker

Du ska kunna beskriva hur det känns i kroppen när man tränar.

Kunna passa kartan och kunna några karttecken.

Genomförande

Under våren kommer det att vara stor fokus på racketsporter

I samband med lekar kommer vi att prata om hur det känns i kroppen när man tränar, vad man ska tänka på efter.
Vi kommer:

* att dansa olika danser. Där eleverna får träna takt, koordination och samarbete.
* att gå till simhallen och öva simma samt prata om att bada säkert

* att öva öga-hand koordinationen genom badminton och bordtennis

*att öva orientering och passa kartan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: