Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi börjar att skriva och läsa på ungerska 2015/16

Skapad 2013-11-12 16:07 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola F – 1 Modersmål

Det ungerska alfabetet består av 44 bokstäver som vi ska lära oss i det här året. Vi lär oss att skriva samt läsa dem.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Konkreta mål:

Du ska lära dig:

 • alfabetet i alfabetiska ordning
 • namnen på bokstäverna
 • ljuda bokstäver till ord
 • klappa orden
 • använda ord och begrepp
 • läsa enkla texter
 • skriva enkla meningar
 • berättar om en bild och vardagliga händelser

Bedömning:

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • säger alfabetet i alfabetiska ordning
 • nämner bokstäverna
 • ljuder bokstäverna
 • klappar orden
 • använder ord och begrepp
 • läser enkla texter
 • berättar om en bild och vardagliga händelser

Undervisning:

 • muntliga spel och ordlek
 • samtal om bilder, vardagliga händelser, traditioner
 • arbeta med ord, bokstäver
 • lästräning
 • skrivövningar
 • träning i att återberätta

Matriser

Ml
Ungerska

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med ett korrekt språk och med rätt tidsföljd
Du deltar i ett samtal
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar aktivt i en diskussion om, t.ex. ett aktuellt skolämne
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla meningar
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser enklare texter
Du kan säga alfabetet med hjälp av läraren
Du kan alfabetet i alfabetiska ordning med hjälp av läraren
Du kan alfabetet i alfabetiska ordning
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: