Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så funkar naturen! Fältstudier

Skapad 2013-11-17 17:24 i Bruksskolan Munkedal
Under 4 veckor ca. 10 lektioner kommer vi att arbeta med ämnesområde i biologi och idrott.
Grundskola 5 Idrott och hälsa Biologi
2013-09-02 Under 4 veckor ca. 10 lektioner kommer vi att arbeta med ämnesområde i biologi och idrott.

Innehåll

SYFTE

Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. 

Idrott

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

 

FÖRMÅGOR

Biologi

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

CENTRALT INNEHÅLL

Biologi

Idrott och hälsa

ARBETSSÄTT

Fältstudier i naturen där det ges möjlighet att arbeta i grupp. Alla uppgifter ska presenteras på individuellt papper.

Aktivt deltagande på lektioner och vid genomgångar.

Arbeta med arbetsuppgifter där områdena nedan finns representerade:

 • sortera blad
 • lönn näsor
 • löv i kretslopp
 • vinbergssnäckan
 • spindlar
 • svampar
 • mossor och lavar
 • granar och tallar

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång med arbetet gång med arbetsuppgifterna.

"Din fältstudiebok" kommer att ligga till grund för bedömningen. 

DOKUMENTATION

Se kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Idh
Så funkar naturen! Fältstudier

Dessa kunskapskrav bedöms du mot i biologi:

 • Bi  E 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  C 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  C 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Bi  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Bi  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  C 6   Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Dessa kunskapskrav bedöms du mot i idrott och hälsa:

 • Idh  E 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  C 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  A 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: