Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Fröken Europa, år 5

Skapad 2013-11-17 18:42 i Östad skola Lerum
Fröken Europa är en bok av Kerstin Gavander. Boken handlar om en klass som med sin lärare får vara med om en annorlunda Europaresa, en resa i både tid och rum.
Grundskola 5 Geografi Svenska
En spännande bok som kommer att ta dig ut från klassrummet till.....

Innehåll

Varför gör du det här?

Under arbetet med Europa i geografi kommer vi att läsa boken Fröken Europa. Anledningarna till att arbeta  med läsning av en gemensam bok är många. Huvudsaken är att förstå innehållet, kunna återge det samt reflektera över det lästa. När du läser en bok får du språket presenterat för sig dvs. språkets form, melodi och grammatik. Därtill växer din ordkunskap och stavningen fördjupas.

Förmågor som du kan utveckla

När du läser Fröken Europa kommer du få möjlighet att utveckla dina lässtrategier.

Du kommer få möjighet att utveckla dina förmågor att:

 • använda olika slags startegier för att fördjupa din läsförståelse
 • att klargöra ord och begrepp som du inte förstår
 • tolka och analysera innehållet
 • kunna samtala och argumentera om det lästa
 • sammanfatt det du läst och fundera framåt vad som kommer att hända
 • att skriva om det du läst

Hur gör du?

Varje vecka läser du 2-3 kapitel i boken. Du ska läsa kapitlet flera gånger själv och gärna för en vuxen.
Vi kommer varje vecka att arbeta med det kapitel du läst antingen genom att du svarar skriftligt på frågor kring texten( på raden, mellan raderna och bortom raderna) eller genom att vi tillsammans i läsgrupper diskuterar kapitlet.

Det här kommer att bedömas

Jag kommer bedöma din förmåga

 • att återge innehållet ur boken genom de frågor som du får varje vecka 
 • hur du formulerar dig i tal och skrift
 • att tolka handlingen
 • att förmedla dina tankar både muntligt och skriftligt
 • att diskutera och relatera innehållet till din vardag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: