Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3

Skapad 2013-11-18 19:13 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 3 Musik
Under musiklektionerna kommer du att få lyssna på olika sorters musik samt musik från olika länder. Du kommer att delta i unison sång. Du kommer att få använda kroppen, rösten samt rytminstrument för att gestalta musik.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

 • delta i olika musikaliska sammanhang
 • sjunga och lyssna på olika musikaliska former och genrer
 • använda din röst
 • instrumentkännedom

Under arbetets gång kommer vi att:

 • lyssna på olika sorters musik för att uppleva olika känslor
 • sjunga kanon och unison sång
 • bearbeta begrepp som puls, rytm och notvärden
 • lyssna på musik från olika epoker och länder

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • delta i olika musikaliska sammanhang
 • sjunga och lyssna på olika musikaliska former och genrer
 • använda din röst
 • använda rytminstrument

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • sjunga tillsammans med andra
 • lyssna och ta till dig musik från olika genrer
 • kunna hålla en puls, samt spela och härma olika rytmer med kroppen och på olika rytminstrument

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: