👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa - Rörelse åk 4-5

Skapad 2013-11-21 08:16 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Vi kommer att jobba med att utveckla förmågor inom rörelse både inomhus och utomhus. Vi kommer bla. att arbeta med sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra).

Rörelse till musik och dans. Vi kommer att  bla dansa Jenka, Oh Susanna och Linedance

Hur ska vi lära oss detta?

 • Delta på lektionerna
 • Teoretiska genomgångar
 • Övningar och aktiviteter (lekar, spel, etc.)
 • Samtal

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att aktivt delta på lektionerna
 • Diskussioner på lektionerna
 • Ev. skriftliga prov

Vad som kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh

Rörelse

Bra
Mycket bra
Utmärkt
Rörelse
Förmåga att röra sig allsidigt genom deltagande i olika träningsformer, lekar, spel, idrotter
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser och variera och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser och variera och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser och variera och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten
Musik & rörelse
Förmåga att röra sig i takt till musik
I rörelse till musik och i danser anpassar du dina rörelser till viss del till takt och rytm.
I rörelse till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelse till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
Förmåga att simma
Du kan simma 200 meter var av 50 meter i ryggläge
Du kan simma 200 meter var av 50 meter i ryggläge
Du kan simma 200 meter var av 50 meter i ryggläge
Livräddning
Förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap under olika årstifer.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap under olika årstifer.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap under olika årstifer.