Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT år 4

Skapad 2013-11-25 17:34 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Bild

Bilder finns runtomkring oss hela tiden. De hjälper oss att tänka, lära, uppleva och känna. Bilderna berättar saker för oss, de kan få oss att bli glada, ledsna, arga mm. Med hjälp av bilder så kan du berätta hur du mår, vad du känner och vad du tycker. Bilden är ett sätt att visa vem man är.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:
 • få testa på olika tekniker inom bildframställning, t ex teckna och färgsätta en presentation om dig själv. Du ska med bild och ord fylla en yta på ett intresseväckande sätt och kunna göra en muntlig presentation av dig själv. Vi använder oss av collageteknik där vi återanvänder gamla bilder.
 • lära dig färglära. Du ska med vattenfärger måla en färgcirkel och få kunskap om de fyra grundfärgerna, upptäcka nya färgblandningar och namn på olika färger. Vi ska tala om olika egenskaper vattenfärg. Du ska lära dig hur man kan använda sig av pensel på ett effektivt sätt och materialvård vad det gäller vattenfärger.
 • jobba med att förmedla känslor med hjälp av bild, färg och form och symboler. 
 • skriva om dina alster och din arbetsprocess i din tankebok både under arbetets gång och när du slutfört en uppgift. 

Arbetssätt

Vi ska...

 • ha lärarledda genomgångar där vi går igenom de nya momenten och tittar på olika exempel,
 • jobba praktiskt med olika uppgifter både på egen hand och tillsammans med andra,
 • få hjälp och tips av läraren under arbetet med våra olika bilder,
 • presentera våra bilder 
 • fundera över hur arbetet med bilden har gått och vad du tycker om din färdiga bild. 
 • arbeta fokuserat med vårt metakognitiva IUP-mål.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor både vid genomgångar och under arbetet i klassrummet. I bedömningen kommer jag att lägga vikt vid de funderingar och reflektioner du visar i din tankebok/loggbok. Jag kommer även bedöma dina arbeten/alster. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: